ถุงมือไนไตร

ถุงมือไนไตรสามารถใช้งานทดแทนถุงมือยางธรรมชาติได้ มีความกระชับ สะดวกในการหยิบจับชิ้นงานมีความเหนียวและยืดหยุ่นทนทานต่อน้ำมันสารเคมีและการเจาะทะลุได้ดี นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมอาหาร อิเล็คทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ

ถุงมือไนไตร

รายละเอียด

ถุงมือไนไตร 100% ป้องกันสารเคมีและตัวทำละลาย ขนาดยาว 9.5 นิ้วหนา 0.004 นิ้ว ถุงมือไนไตรสามารถใช้งานทดแทนถุงมือยางธรรมชาติได้ มีความกระชับและผิวสัมผัสเพื่อความสะดวกในการหยิบจับชิ้นงานมีความเหนียวและยืดหยุ่น ทนทานต่อน้ำมัน สารเคมีและการเจาะทะลุได้ดี นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมอาหาร อิเล็คทรอนิกส์ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ

เหมาะสำหรับ

  • ชิ้นงานที่เป็นอาหาร, เนื้อสัตว์, ผักและผลไม้
  • ชิ้นงานที่มีฤทธ์ความเป็นกรดหรือด่าง
  • ชิ้นงานอิเลคทรอนิกส์
  • งานอุตสาหกรรมทั่วไป