ที่ครอบหูแบบประกอบหมวก รุ่น H10P3E

ที่ครอบหูแบบประกอบหมวก รุ่น H10P3E

รายละเอียด

ที่ครอบหูแบบประกอบหมวก รุ่น H10P3E

  • ออกแบบให้ง่ายต่อการประกอบเข้ากับหมวกนิรภัยหลายชนิด
  • มีค่าการลดเสียง (Noise Reduction Rating, NRR) เท่ากับ 27 dB