ที่ครอบหูแบบประกอบหมวก รุ่น H7P3E

รายละเอียด

ที่ครอบหูแบบประกอบหมวก H7P3E

  • ใช้ประกอบกับหมวกนิรภัย
  • มีค่าการลดเสียง (Noise Reduction Rating, NRR) เท่ากับ 24 dB.