ธงราวขาวแดง

คุณสมบัติ
  • ผลิตจากพลาสติก เป็นรูปสามเหลี่ยม เย็บร้อยเชือกสีแดงสลับขาว
  • สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
  • ใช้งานง่ายป้องกันน้ำ น้ำหนักเบา สามารถม้วนเก็บได้สะดวก และยังนำกลับมาใช้ซ้ำได้
  • ไม่ขาดง่าย จึงใช้งานได้คุ้มค่า และประหยัดมากขึ้น

การใช้งาน

  • การติดตั้งธงราวเพื่อกั้นพื้นที่อันตราย บนหลังคา หรือดาดฟ้า ที่ไม่มีขอบกั้น ต้องขึงโดยรอบพื้นที่ทำงาน
  • ในระยะห่างจากขอบหลังคาไม่ร้อยกว่า 6 ฟุต (1.8 เมตร) ไม่ต่ำกว่า 34 นิ้ว (90 ซ.ม.) วัดจากพื้น
  • และจุดสูงสุดต้องไม่เกิน 39 นิ้ว (100 ซ.ม.) นั้นก็คือแนวระนาบของสาย ต้องสูงจากพื้นทางเดิน / พื้นทำงาน 90-100 ซ.ม.

เหมาะสำหรับ 

  • นิยมนำมาใช้สำหรับ ล้อมพื้นที่อุบัติเหตุ พื้นที่อันตราย พื้นที่ก่อสร้าง งานกีฬา หรืองานอีเว้นท์ต่างๆ