ปลอกแขนหนังท้อง

สำหรับงานเชื่อมและป้องกันความร้อน งานป้องกันของแข็งและของมีคม เหมาะสำหรับป้องกันความร้อนได้สูง เช่น สะเก็ดไฟ, ลูกไฟจากงานเชื่อม นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการบาดเนื่องมาจากของมีคมได้ดีมาก

ปลอกแขนหนังท้อง

สำหรับงานเชื่อมและป้องกันความร้อน งานป้องกันของแข็งและของมีคม เหมาะสำหรับป้องกันความร้อนได้สูง เช่น สะเก็ดไฟ, ลูกไฟจากงานเชื่อม นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการบาดเนื่องมาจากของมีคมได้ดีมาก

รายละเอียด

  • ทำจากหนังท้องชั้นใน ให้ความ คงทน
  • สามารถทนความร้อนจากงานเชื่อม
  • ป้องกันสะเก็ดไฟที่เกิดจากหน้างาน เชื่อมได้
  • ขนาดยาว 19 นิ้ว
  • มาพร้อมสายผูกให้ความกระชับมากขึ้น