รองเท้าบูทกันไฟฟ้าสถิตย์ สีเหลือง SOLOPOT

฿550.00

เป็นรองเท้า PVC สีเหลือง รูปทรงทันสมัย ซึ่งช่วยดูดความชื้น กลิ่น ป้องกันเชื้อรา หัว เหล็ก ทนต่อ การกระแทกได้ 200 จูล ด้านในบุด้วยใยสังเคราะห์ไฟเบอร์เสริมความทนทาน พื้น รองเท้าเสริมเหล็ก
ป้องกันลื่นได้ดี

คุณลักษณะ

 • ใช้สวมเท้าเพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุตกใส่ และของมีคม เหมาะสำหรับงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  ทั่วไป
 • เป็นรองเท้า PVC สีเหลือง รูปทรงทันสมัย ซึ่งช่วยดูดความชื้น กลิ่น ป้องกันเชื้อรา หัว เหล็ก ทนต่อ
  การกระแทกได้ 200 จูล ด้านในบุด้วยใยสังเคราะห์ไฟเบอร์เสริมความทนทาน พื้น รองเท้าเสริมเหล็ก
  ป้องกันลื่นได้ด
 • ป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิต 8-10 mega Ohm ความสูง 14 นิ้ว
 • มีขนาดรองเท้าเบอร์ 39-45 จึงเหมาะในการสวมใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

วิธีการใช้งาน

 • ตรวจสอบหัวเหล็กและพื้นก่อนใช้งานจริง

การดูแลรักษา

 • หมั่นขัดด้วยยาขัดเพื่อยืดอายุหนังและความสวยงาม
 • เลือกขนาดสวมใส่แบบสบาย อย่าให้คับเกิน หรือหลวมเกินไป
 • ควรมีรองเท้าสำหรับสับเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่ายิ่งในสภาพอากาศร้อน หรือเปียกชื้น
 • ควรผึ่งแดดเมื่อรองเท้าชื้นเหงื่อหรือเปียกน้ำและเก็บร้องเท้าในที่ที่มีอากาศถ่ายเท
 • เพื่อช่วยลดกลิ่นอับชื้น หลังการสวมใส่ ควรนำหนังสือพิมพ์ใส่เข้าไปในรองเท้า เพื่อดูดซับกลิ่นอับ
 • ควรทำความสะอาดโดยการใช้น้ำอุ่นและสบู่อ่อน ๆ ในการทำความสะอาด หรืออาจใช้แปรงในการทำ
  ความสะอาดได้หากมีสิ่งสกปรกติดแน่นมากๆ
 •  ไม่ควรใช้สารละลายหรือสารเคมีรุนแรงทำความสะอาด เพราะอาจทำให้คุณภาพลดลง ซึ่งยากแก่การ
  สังเกตด้วยตาเปล่า

การจัดเก็บ

 • ควรเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสมโดยไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องโดยตรง
 • การจัดเก็บ ควรเก็บในที่แห้งที่อุณหภูมิห้องปรกติ

การตรวจสอบสภาพ

 • ควรได้รับการตรวจสอบก่อนการใช้งานทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนใดช ารุดเสียหายเกิดขึ้น หากมี
  ส่วนใดช ารุดควรท าการเปลี่ยนใหม่ทันท
 •  ควรได้รับการเปลี่ยนทุก 1-2 ป