หัวฉีดน้ำดับเพลิง

หัวฉีดน้ำดับเพลิง

รายละเอียด

หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดใช้ฉีดน้ำเป็นลำตรง แบบสวมเร็วมาตรฐานของอังกฤษ

  • ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว  ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง
  • ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว  ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง
  • ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 15 นิ้ว  ทำด้วยอลูมิเนียม, ทองเหลือง
  • ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว  ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
  • ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 75 ซม. ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
  • ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 75 ซม. ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมแบบเกลียว