หัวสปริงเกอร์

หัวสปริงเกอร์

รายละเอียด

อุปกรณ์ดับเพลิงด้วยน้ำแบบอัตโนมัติ (Sprinkler) หนึ่งในอุปกรณ์ของระบบดับเพลิงที่มีหลักการทำงานคือ เป็นสปริงเกอร์ดับเพลิงชนิดพิเศษ ติดตั้งไว้ตามฝ้าเพดานในอาคาร และจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หัวสปริงเกอร์กระจายน้ำชนิดนี้จะออกแบบไว้เฉพาะให้มีกระเปาะแก้วบรรจุแอลกอฮอล์อุดทางท่อจ่ายน้ำไว้เพื่อไม่ให้สปริงเกอร์ทำงานในสภาพปกติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ อุณหภูมิเพดานห้องจะขึ้นสูงทำให้แอลกอฮอล์ในสปริงเกอร์ขยายตัวจนกระเปาะแก้วแตก เปิดทางให้น้ำฉีดออกมาเป็นฝอยเพื่อควบคุมไฟไม่ให้ลุกลาม