เครื่องกำจัดเชื้อ CORONA VIRUS 99.99%

฿95,000.00

เครื่องกำจัดเชื้อ CORONA VIRUS 99.99%

รายละเอียด

เครื่องฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ในพื้นที่ 20-200 ตรม. ได้ 99.99% โดยการทํางานจะใช้แสง UV (1000) ในการฆ่าเชื้อ
ในพื้นที่ๆ UV ไปไม่ถึง จะใช้โอโซนฆ่าเชื้อแทน โดยทํางานพร้อมกัน และยังสามารถประยุกต์ใช้ทําเป็นห้องฆ่าเชื้อ ให้กับอุปกรณ์ PPE
โดยไม่ทําลายองค์ประกอบของชิ้นส่วนนั้นๆ หรือฆ่าเชื้อภายในห้องพักผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
เหมาะสําหรับ โรงพยาบาล โรงแรม สถานที่สาธารณะที่เป็นรูปแบบอาคารขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องเคลื่อนย้าย อุปกรณ์ใดๆ ออกจากพื้นที่

คุณลักษณะ

  • เครื่องกําเนิดรังสี UVC + Ozone ซึ่งสามารถสร้างแสง UV ที่มีความยาวคลื่น 253.7 nm.(นาโนเมตร) สร้างกําลังแสง 1000 วัตต์
  • ทําลายเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย และไวรัส ชนิดต่างๆได้สมบูรณ์แบบ 99.99% โดยใช้แสง UVC ร่วมกับ Ozone ในการฆ่าเชื้อ
  • เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ 20-200 เมตร
  • หลอด UV ใช้งานได้ยาวนาน 30,000 ชั่วโมง