เครื่องดับเพลิงชนิดสารละลายโฟมอัดถังดับเพลิง (Foam Fire Extinguisher)

รายละเอียด

โฟมเข้มข้น AFFF (โฟม AFFF อ่านว่าเอทริปเปิ้ลเอฟหรือโฟม AR-AFFF) กับน้ำเมื่อผสมกันแล้วผสมกับอากาศในปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วถ้าฉีดออกมาภายใต้แรงดันจะเกิดปฎิกิริยาเป็นฟองโฟมสีขาว ซึ่งฟองโฟมลักษณะนี้จะเหมาะมากๆ ที่จะดับเพลิงไฟประเภท B (เพลิงอันเกิดจากเชื้อเพลิงน้ำมัน) ได้เช่นเดียวกับโปรตีนโฟมเพราะฟองโฟมนี้ เมื่อเข้าไปเจอไฟอันเกิดจากน้ำมันแล้วจะปกคลุมผิวหน้าของเชื้อเพลิงจนทำให้ผิวหน้าของเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ขาดอากาศที่จะมาทำปฎิกิริยาเผาไหม้ จึงไม่สามารถเกิดเพลิงไหม้ไฟไหม้ก็จะดับลงเอง ซึ่งเพลิงอันเกิดจากน้ำมันนี้น้ำธรรมดาจะไม่สามารถดับได้ไม่เพียงเท่านั้นถ้าท่านนำน้ำไฟเทหรือฉีดลงบนไฟประเภทนี้จะยิ่งเป็นการแพร่กระจายเพลิงไหม้ให้ลุกลามไปยังที่อื่นได้

ถังดับเพลิงประเภทฟองโฟมอัดความดันนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะติดตั้งยังสถานที่ที่มีการเก็บเชื้อเพลงเหลวจำพวกน้ำมันหรือเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่ติดไฟได้ แต่ทั้งนี้ถ้าท่านจะใช้ถังดับเพลิงประเภทนี้ควรจะระวังด้วยว่าไม่ควรนำไปดับไฟประเภทไฟ C (ไฟอันเกิดจากไฟจากกระแสไฟฟ้า) เนื่องจากน้ำยาโฟมมีน้ำเป็นส่วนผสมซึ่งจะเป็นสื่อนำไฟฟ้า ตัวถังและมือจับทำด้วยแสตนเลสมีความทนทานป้องกันการกัดกร่อนและการเป็นสนิม