เสื้อคลุม CPE GOWN

เสื้อคลุมที่ใส่สำหรับการป้องกันผู้ปฏิบัติงานชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (แบบกันนํ้า) เพื่อลดการปนเปื้อนต่าง ๆ หรือสารละลาย หรือเลือด ฯลฯ จากขณะปฏิบัติงาน เหมาะสำหรับ การใส่เพื่อปฏิบัติงานในห้องทดลอง, ในโรงพยาบาล, ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือเป็นเสื้อคลุมให้กับผู้สังเกตการณ์หรือผู้เยี่ยมหน่วยงาน ฯลฯ

วัสดุ : ทำจากผ้าใยสังเคราะห์ (ผ้าไม่ทอ) ชนิด PP Laminate Nonwovens 35 GSM.

คุณสมบัติ

  • นํ้าหนักเบาใส่แล้วรู้สึกสบาย
  • อากาศไหลผ่านได้
  • ไม่รู้สึกอึดอัด ไม่มีส่วนประกอบของไฟเบอร์กลาส
  • ถูกอนามัย
  • ไม่ก่อให้เกิดอาการผื่นคัน

ขนาด

  • ความกว้าง (วัดรอบตัว) 54 นิ้ว
  • ความยาว (วัดจากหัวไหล่) 44 นิ้ว
  • แขน ความยาว (วัดจากต้นแขนถึงข้อมือ) 22 นิ้ว