แผงกั้นจราจร

แผงกั้นจราจร

การใช้งาน

  • แผงกั้นจราจรใช้เพื่อกั้นพื้นที่เขตแดน หรือพื้นที่ห้ามเข้า ในเขตก่อสร้าง หรือ เขตหน่วยงานต่างๆ
  • สามารถใช้แบ่งเลนรถ หรือ ทางเดินคนวิ่ง หรือ เลนจักรยานได้
  • แผงกั้นจราจรยังสามารถใช้เพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการจัดเดินทางรถ และ ผู้คนที่ใช้ถนน ทั้งในอาคาร และนอกอาคาร
  • บ่งบอก หรือ ชี้จุดตำแหน่งเตือนได้ ด้วยการทำป้ายจราจรติดบนแผงกั้น