Break Glass

Break Glass

รายละเอียด

ปุ่มกดออกฉุกเฉินใช้สำหรับกรณีไฟดับ เป็นอุปกรณ์ช่วยปลดล็อคชุดกลอนให้เปิดออกได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เอามือกดกระจกใสให้แตก Break glass จะส่งสัญญาณไปที่ชุดล็อคประตูทันที ประตูก็จะสามารถเปิดออกได้อย่างง่ายดาย

Size:87 x 87 x 52mm