Goggle Dino D666

แว่นครอบตานิรภัย D-666 เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตป้องกันอันตรายจากรังสีอุตตร่าไวโอเลตทนแรงกระแทกในระดับสูง ป้องกันฝุ่นละอองรวมถึงทนต่อโลหะเหลว 

Goggle Dino D666

รายละเอียด

Goggle Dino ทุกรุ่น เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ป้องกันอันตรายจากรังสีอุลตราไวโอเลต UVA, UVB และป้องกันการเกิดฝ้า (Anti-FOG) ป้องกันดวงตาอย่างสูงสุด ด้วยรูปลักษณ์ทันสมัย เลนส์มีลักษณะโค้งรับกับใบหน้า (wraparound design) เพื่อการปกป้องได้รอบด้าน สามารถมองเห็นได้มุมกว้าง ชัดเจน ทนแรงกระแทกในระดับสูง ป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงทนต่อโลหะเหลวหรือ วัตถุร้อนเลนส์เคลือบป้องกันการเกิดฝ้าและทนต่อรอยขีดข่วน นอกจากนั้นยังไม่ทำให้เกิดภาพซ้อน ป้องกันรังสี UV กรอบออกแบบให้กระชับ สามารถสวมทับแว่นสายตาได้

  •  ได้มาตรฐาน EN 166 และ CE
  • การทนแรงกระแทกระดับกลาง (B)
  • การกระเด็นของสารเคมี (3)
  • ฝุ่น (4)
  • ทนต่อโลหะเหลว หรือวัตถุร้อน (9)
  • ทนต่ออุณหภูมิสูง (T)